Wuhan University岗位招聘

关于公布武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀骨干教师岗位进入综合面试环节人员名单的通知

时间:2022年06月17日 15:16浏览:来源:武汉大学人事部

 

各位应聘人员:

武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀骨干教师试讲环节已结束。经学校招聘领导小组研究,确定了进入综合面试环节人员名单(见附件)。

请进入综合面试环节的应聘人员按照《武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀骨干教师岗位面试通知》要求,做好准备工作。具体综合面试时间将以短信形式通知,请应聘人员留意。

 

武汉大学人事部

 2022617

 

附:进入综合面试人员名单(按准考证号排序)

FX20220006

FX20220008

FX20220010

FX20220011

FX20220013

FX20220015

FX20220017

FX20220020

FX20220022

FX20220026

FX20220029

FX20220038

FX20220040

FX20220041

FX20220044

FX20220046

FX20220047

FX20220048

FX20220049

FX20220051

FX20220052

FX20220059

FX20220062

FX20220066

FX20220067

FX20220068

FX20220070

FX20220072

FX20220075

FX20220077

FX20220079

FX20220085

FX20220087

FX20220088

FX20220089

FX20220090

FX20220091

FX20220093

FX20220105

FX20220106

FX20220107

FX20220108

FX20220111

FX20220123

FX20220125

FX20220126

FX20220127

FX20220128

FX20220132

FX20220133

FX20220140

FX20220144

FX20220148

FX20220149

 

热点关注

最新动态