Wuhan University岗位招聘

关于公布武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀青年教师岗位进入综合面试环节人员名单的通知

时间:2022年06月24日 09:45浏览:来源:武汉大学人事部

各位应聘人员:

武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀青年教师试讲环节已结束。经学校招聘领导小组研究,确定了进入综合面试环节人员名单(见附件)。

请进入综合面试环节的应聘人员按照《武汉大学2022年附属中小学教师招聘优秀青年教师岗位面试通知》要求,做好准备工作。具体综合面试时间将以短信形式通知,请应聘人员留意。

 

武汉大学人事部

 2022624

 

 

附:进入综合面试人员名单(按准考证号排序)

FX20220151

FX20220152

FX20220157

FX20220159

FX20220161

FX20220169

FX20220172

FX20220181

FX20220185

FX20220186

FX20220188

FX20220189

FX20220191

FX20220196

FX20220201

FX20220205

FX20220217

FX20220220

FX20220221

FX20220224

FX20220229

FX20220233

FX20220239

FX20220242

FX20220245

FX20220250

FX20220254

FX20220280

FX20220283

FX20220293

FX20220296

FX20220303

FX20220304

FX20220305

FX20220313

FX20220315

FX20220319

FX20220325

FX20220326

FX20220327

FX20220328

FX20220332

FX20220336 

热点关注

最新动态